HOME


KUMUKONEKTA

sa mga Trabahador at Employer

Maligayang Pagbisita sa WorkforceLinkSF

Ang Office of Economic and Workforce Development (Tanggapan sa Pagpapaunlad ng Ekonomiya at Manggagawa) ay naglilingkod sa mga naghahanap ng trabaho sa San Francisco sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo na kabilang ang mga oportunidad sa trabaho, naka-customize na serbisyo sa pagre-recruit, at pagtutugma ng mga kandidato sa mga trabaho batay sa interes at experiensa. At serbisyo sa mga employer ng San Francisco ng para palawakin ang diversity para sa kanilang mga trabahador para sa pag-unlad ng kanilang negosyo.

BAKIT WORKFORCELINK?

MGA BAGONG TRABAHO

Alamin and mga bagong trabaho sa nakaraang 10 araw

Project Manager, Community Benefit District - OEWD (9772)

Company Name: Office of Economic and Workforce Development
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $44.29
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Union Job

Night Stocker-PT

Company Name: Mollie Stone's Market
Company Location: Mill Valley
Hourly Wage: $18.25
Job Type: Part Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Union Job;Veterans or Military;Justice Involved or Re-Entry;No College Diploma;Fair Chance Ordinance

Hydrogeologist (46835)

Company Name: LANGAN
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $35.10
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Veterans or Military;Older Adults(50yrs plus);Fair Chance Ordinance;Back To Work;Displaced Worker;Individual with Disability

Environmental Intern / Trainee - Summer 2024 (46857)

Company Name: LANGAN
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $20.00
Job Type: Internship
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Veterans or Military;Individual with Disability

Care Monitors

Company Name: Bayview Hunters Point Foundation
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $20.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Veterans or Military;Justice Involved or Re-Entry;Older Adults(50yrs plus);No College Diploma;Fair Chance Ordinance;Back To Work;Displaced Worker;English Learner or Bilingual Job

Inventory Technician

Company Name: Flower Company
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $20.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 5
Encouraged To Apply: Veterans or Military;No College Diploma;Back To Work

DIVERSE NA EKONOMIA PARA SA DIVERSE NA LUNGSOD