HOME


KUMUKONEKTA

sa mga Trabahador at Employer

Maligayang Pagbisita sa WorkforceLinkSF

Ang Office of Economic and Workforce Development (Tanggapan sa Pagpapaunlad ng Ekonomiya at Manggagawa) ay naglilingkod sa mga naghahanap ng trabaho sa San Francisco sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo na kabilang ang mga oportunidad sa trabaho, naka-customize na serbisyo sa pagre-recruit, at pagtutugma ng mga kandidato sa mga trabaho batay sa interes at experiensa. At serbisyo sa mga employer ng San Francisco ng para palawakin ang diversity para sa kanilang mga trabahador para sa pag-unlad ng kanilang negosyo.

BAKIT WORKFORCELINK?

MGA BAGONG TRABAHO

Alamin and mga bagong trabaho sa nakaraang 10 araw

Administrative Assistant

Company Name: Richmond District YMCA
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $18.70
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 5

Barista

Company Name: Tallio's Coffee & Tea
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $18.00
Job Type: Part Time Permanent
Days Open: 5

Youth Specialist - Middle School

Company Name: Booker T. Washington Community Service Center
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $26.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 5

Youth Programs Coordinator

Company Name: Booker T. Washington Community Service Center
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $28.85
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 5

Natural Resources Coordinator

Company Name: San Francisco Conservation Corps
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $28.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 5

Assistant Manager - TNDC

Company Name: Tenderloin Neighborhood Development Corporation
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $23.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 6

DIVERSE NA EKONOMIA PARA SA DIVERSE NA LUNGSOD