HOME


KUMUKONEKTA

sa mga Trabahador at Employer

Maligayang Pagbisita sa WorkforceLinkSF

Ang Office of Economic and Workforce Development (Tanggapan sa Pagpapaunlad ng Ekonomiya at Manggagawa) ay naglilingkod sa mga naghahanap ng trabaho sa San Francisco sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo na kabilang ang mga oportunidad sa trabaho, naka-customize na serbisyo sa pagre-recruit, at pagtutugma ng mga kandidato sa mga trabaho batay sa interes at experiensa. At serbisyo sa mga employer ng San Francisco ng para palawakin ang diversity para sa kanilang mga trabahador para sa pag-unlad ng kanilang negosyo.

BAKIT WORKFORCELINK?

MGA BAGONG TRABAHO

Alamin and mga bagong trabaho sa nakaraang 10 araw

Economic Success Program Manager

Company Name: Southeast Asian Development Center (Employer)
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $31.25
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 2

Bilingual Community Ambassador (English/Arabic)

Company Name: Southeast Asian Development Center (Employer)
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $24.00
Job Type: Part Time Permanent
Days Open: 2

Health Educator III

Company Name: Southeast Asian Development Center (Employer)
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $23.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 2

General Manager

Company Name: Stiiizy SOMA
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $33.65
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 2

Assistant Manager

Company Name: Stiiizy SOMA
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $24.50
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 2

Receptionist

Company Name: Shryne Group dba Authentic 415
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $19.00
Job Type: Part Time Permanent
Days Open: 2

DIVERSE NA EKONOMIA PARA SA DIVERSE NA LUNGSOD