Trang chủ


KẾT NỐI

Người Tìm Việc và Nhà Tuyển Dụng

Chào mừng quý vị đến với (WorkforceLinkSF)

Văn phòng Phát triển Lực lượng Lao động và Kinh tế hỗ trợ các nhà tuyển dụng ở San Francisco trong việc thu hút, phát triển và duy trì một lực lượng lao động đa dạng. Nhóm Dịch vụ Doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài của cả người lao động và nhà tuyển dụng ở San Francisco. Chúng tôi cung cấp cho nhà tuyển dụng cơ hội tiếp cận với các ứng viên tài năng, tiếp cận với các nguồn tuyển dụng miễn phí, và hỗ trợ quảng bá việc làm cho hàng nghìn người tìm việc và cho hơn 120 tổ chức lao động trên khắp San Francisco.

TẠI SAO CHỌN (WORKFORCELINK)?

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT

Xem các đăng tuyển việc làm từ 10 ngày gần đây

Project Manager, Community Benefit District - OEWD (9772)

Company Name: Office of Economic and Workforce Development
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $44.29
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Union Job

Night Stocker-PT

Company Name: Mollie Stone's Market
Company Location: Mill Valley
Hourly Wage: $18.25
Job Type: Part Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Union Job;Veterans or Military;Justice Involved or Re-Entry;No College Diploma;Fair Chance Ordinance

Hydrogeologist (46835)

Company Name: LANGAN
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $35.10
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Veterans or Military;Older Adults(50yrs plus);Fair Chance Ordinance;Back To Work;Displaced Worker;Individual with Disability

Environmental Intern / Trainee - Summer 2024 (46857)

Company Name: LANGAN
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $20.00
Job Type: Internship
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Veterans or Military;Individual with Disability

Care Monitors

Company Name: Bayview Hunters Point Foundation
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $20.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Veterans or Military;Justice Involved or Re-Entry;Older Adults(50yrs plus);No College Diploma;Fair Chance Ordinance;Back To Work;Displaced Worker;English Learner or Bilingual Job

Inventory Technician

Company Name: Flower Company
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $20.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 5
Encouraged To Apply: Veterans or Military;No College Diploma;Back To Work

NỀN KINH TẾ ĐA DẠNG DÀNH CHO MỘT THÀNH PHỐ ĐA DẠNG