NGƯỜI TÌM VIỆC

Workforce

Nộp đơn xin việc dễ dàng như

1

Đăng Ký

Hoàn tất hồ sơ và đăng ký

2

Tìm kiếm

Tìm kiếm công việc lý tưởng

3

Nộp đơn

Nộp đơn xin việc của quý vị

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT

Xem các đăng tuyển việc làm từ 10 ngày gần đây

Room Attendant

Company Name: 1 Hotel San Francisco
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $29.76 - Max $29.76
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply:
Veterans or Military
No College Diploma

RETAIL SALES ASSOCIATE - Part time - SFO Starting in July

Company Name: Socola Chocolatier LLC - SFO
Company Location:
Hourly Wage: Min $21.00 - Max $21.00
Job Type: Part Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply:
Veterans or Military
Older Adults(50yrs plus)
No College Diploma

RETAIL SALES ASSOCIATE - Full time - SFO Starting in July

Company Name: Socola Chocolatier LLC - SFO
Company Location:
Hourly Wage: Min $21.00 - Max $21.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply:
Veterans or Military
Older Adults(50yrs plus)
No College Diploma

Certified IOM Technologist

Company Name: Pacific Neurophysiological Systems
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $16.83 - Max $40.87
Job Type: Part Time Temporary
Days Open: 1
Encouraged To Apply:
Veterans or Military
Older Adults(50yrs plus)

Cantonese/English Bilingual Tenant Educator

Company Name: Housing Rights Committee of San Francisco, Inc.
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $31.25 - Max $31.25
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 4
Encouraged To Apply:
Union Job

Assistant General Manager

Company Name: Delivering Innovation in Supportive Housing (DISH)
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $26.05 - Max $28.60
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 4
Encouraged To Apply:
No College Diploma

Các nguồn việc làm có sẵn cho người tìm việc

Cơ quan Phát triển Lao động cung cấp các chương trình đào tạo việc làm cho vị trí sơ khởi trong các ngành có tăng trưởng nhanh. Mỗi học viện của lĩnh vực đều tích hợp việc phát triển kỹ năng, các dịch vụ hỗ trợ, phát triển nghề nghiệp, và bố trí việc làm cho một loạt nghề nghiệp trong các ngành đang nở rộ này.

Construction

Ngành xây dựng

CityBuild cung cấp chương trình đào tạo kéo dài 18 tuần trước giai đoạn học việc để tham gia vào các ngành nghề xây dựng.

Healthcare

Ngành y tế

Đào tạo và Dịch vụ Việc làm trong Ngành Y tế đang tăng trưởng của San Francisco

Hospitality

Ngành nhà hàng khách sạn

Đào tạo và Dịch vụ Việc làm trong Ngành Nhà hàng khách sạn và Du lịch đang Phát đạt của San Francisco

Tech

Ngành khoa học kỹ thuật

TechSF cung cấp giáo dục, đào tạo, và việc làm trong Ngành Khoa học kỹ thuật đang nở rộ của San Francisco

NỀN KINH TẾ ĐA DẠNG DÀNH CHO MỘT THÀNH PHỐ ĐA DẠNG