HOME


KUMUKONEKTA

sa mga Trabahador at Employer

Maligayang Pagbisita sa WorkforceLinkSF

Ang Office of Economic and Workforce Development (Tanggapan sa Pagpapaunlad ng Ekonomiya at Manggagawa) ay naglilingkod sa mga naghahanap ng trabaho sa San Francisco sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo na kabilang ang mga oportunidad sa trabaho, naka-customize na serbisyo sa pagre-recruit, at pagtutugma ng mga kandidato sa mga trabaho batay sa interes at experiensa. At serbisyo sa mga employer ng San Francisco ng para palawakin ang diversity para sa kanilang mga trabahador para sa pag-unlad ng kanilang negosyo.

BAKIT WORKFORCELINK?

MGA BAGONG TRABAHO

Alamin and mga bagong trabaho sa nakaraang 10 araw

Home Care Provider II

Company Name: Homebridge
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $18.50
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 0

Home Care Provider I

Company Name: Homebridge
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $18.50
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 0

Cannabis Dispensary Security Guard

Company Name: Bloom Room
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $20.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 0

Car and Auto Painter

Company Name: San Francisco Municipal Transportation Agency
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $52.83
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 0

Automotive Machinist

Company Name: San Francisco Municipal Transportation Agency
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $53.83
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 0

Hospitality Associate

Company Name: Block by Block
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $25.00
Job Type: Part Time Permanent
Days Open: 0

DIVERSE NA EKONOMIA PARA SA DIVERSE NA LUNGSOD