HOME


KUMUKONEKTA

sa mga Trabahador at Employer

Maligayang Pagbisita sa WorkforceLinkSF

Ang Office of Economic and Workforce Development (Tanggapan sa Pagpapaunlad ng Ekonomiya at Manggagawa) ay naglilingkod sa mga naghahanap ng trabaho sa San Francisco sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo na kabilang ang mga oportunidad sa trabaho, naka-customize na serbisyo sa pagre-recruit, at pagtutugma ng mga kandidato sa mga trabaho batay sa interes at experiensa. At serbisyo sa mga employer ng San Francisco ng para palawakin ang diversity para sa kanilang mga trabahador para sa pag-unlad ng kanilang negosyo.

BAKIT WORKFORCELINK?

MGA BAGONG TRABAHO

Alamin and mga bagong trabaho sa nakaraang 10 araw

Intern - Cannabis Consultant - Paid

Company Name: Moe Greens
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $17.00
Job Type: Internship
Days Open: 1

Grocery Center Operations Coordinator II

Company Name: Project Open Hand
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $18.78
Job Type: Full Time Temporary
Days Open: 1

(OCP) Case Manager

Company Name: Homebridge
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $28.85
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1

Care Supervisor

Company Name: Homebridge
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $28.85
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1

Grants and Contracts Coordinator

Company Name: The Bar Association of San Francisco
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $29.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 2

Line Service Shift Supervisor

Company Name: Signature Flight Support
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: $22.24
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 2

DIVERSE NA EKONOMIA PARA SA DIVERSE NA LUNGSOD