HOME


KUMUKONEKTA

sa mga Trabahador at Employer

Maligayang Pagbisita sa WorkforceLinkSF

Ang Office of Economic and Workforce Development (Tanggapan sa Pagpapaunlad ng Ekonomiya at Manggagawa) ay naglilingkod sa mga naghahanap ng trabaho sa San Francisco sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo na kabilang ang mga oportunidad sa trabaho, naka-customize na serbisyo sa pagre-recruit, at pagtutugma ng mga kandidato sa mga trabaho batay sa interes at experiensa. At serbisyo sa mga employer ng San Francisco ng para palawakin ang diversity para sa kanilang mga trabahador para sa pag-unlad ng kanilang negosyo.

Upcoming Events

Check out upcoming events in next 30 Days.

The Outside Lands Job Fair is set to open its doors on Tuesday, May 21, from 4 to 8 pm at the Bill G...

SFO's Business and Career Center hosts weekly hiring events! Many companies make job offers on ...

We all have a “money personality” and it has a major impact on our attitudes, relationship with ...

Swissport Cargo is hiring for this position at an upcoming hiring event at the Business and Career C...

MGA BAGONG TRABAHO

Alamin and mga bagong trabaho sa nakaraang 10 araw

Room Attendant

Company Name: 1 Hotel San Francisco
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $29.76 - Max $29.76
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply:
Veterans or Military
No College Diploma

RETAIL SALES ASSOCIATE - Part time - SFO Starting in July

Company Name: Socola Chocolatier LLC - SFO
Company Location:
Hourly Wage: Min $21.00 - Max $21.00
Job Type: Part Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply:
Veterans or Military
Older Adults(50yrs plus)
No College Diploma

RETAIL SALES ASSOCIATE - Full time - SFO Starting in July

Company Name: Socola Chocolatier LLC - SFO
Company Location:
Hourly Wage: Min $21.00 - Max $21.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply:
Veterans or Military
Older Adults(50yrs plus)
No College Diploma

Certified IOM Technologist

Company Name: Pacific Neurophysiological Systems
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $16.83 - Max $40.87
Job Type: Part Time Temporary
Days Open: 1
Encouraged To Apply:
Veterans or Military
Older Adults(50yrs plus)

Cantonese/English Bilingual Tenant Educator

Company Name: Housing Rights Committee of San Francisco, Inc.
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $31.25 - Max $31.25
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 4
Encouraged To Apply:
Union Job

Assistant General Manager

Company Name: Delivering Innovation in Supportive Housing (DISH)
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $26.05 - Max $28.60
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 4
Encouraged To Apply:
No College Diploma

BAKIT WORKFORCELINK?

DIVERSE NA EKONOMIA PARA SA DIVERSE NA LUNGSOD