HOME


KUMUKONEKTA

sa mga Trabahador at Employer

Maligayang Pagbisita sa WorkforceLinkSF

Ang Office of Economic and Workforce Development (Tanggapan sa Pagpapaunlad ng Ekonomiya at Manggagawa) ay naglilingkod sa mga naghahanap ng trabaho sa San Francisco sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo na kabilang ang mga oportunidad sa trabaho, naka-customize na serbisyo sa pagre-recruit, at pagtutugma ng mga kandidato sa mga trabaho batay sa interes at experiensa. At serbisyo sa mga employer ng San Francisco ng para palawakin ang diversity para sa kanilang mga trabahador para sa pag-unlad ng kanilang negosyo.

Upcoming Events

Check out upcoming events in next 30 Days.

MGA BAGONG TRABAHO

Alamin and mga bagong trabaho sa nakaraang 10 araw

Airline Customer Service Agent (JAPANESE SPEAKERS) AM shift

Company Name: Hallmark Aviation Services SFO
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $21.72 - Max $24.07
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Veterans or Military;Older Adults(50yrs plus);No College Diploma;Back To Work;Displaced Worker

Airline Customer Service Agent (CHINESE SPEAKERS) AM/PM

Company Name: Hallmark Aviation Services SFO
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $21.72 - Max $24.07
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Veterans or Military;Older Adults(50yrs plus);No College Diploma;Back To Work;Displaced Worker

Airline Customer Service Representative (GENERAL)

Company Name: Hallmark Aviation Services SFO
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $21.72 - Max $24.07
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 1
Encouraged To Apply: Veterans or Military;Older Adults(50yrs plus);No College Diploma;Back To Work;Displaced Worker

Transportation Coordinator

Company Name: Crestwood Behavioral Health, Inc.
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $23.00 - Max $27.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 2
Encouraged To Apply: Veterans or Military;Older Adults(50yrs plus);No College Diploma;Back To Work

Service Coordinator (Mental Health Case Manager)

Company Name: Crestwood Behavioral Health, Inc.
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $26.00 - Max $30.00
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 2
Encouraged To Apply: Veterans or Military;Back To Work

ASSISTANT MANAGER/INVENTORY, JOHNSTON & MURPHY (JOINT VENTURE - SFO

Company Name: Genesco (Johnston & Murphy) SFO
Company Location: San Francisco
Hourly Wage: Min $23.08 - Max $24.04
Job Type: Full Time Permanent
Days Open: 2
Encouraged To Apply: Veterans or Military;Older Adults(50yrs plus);No College Diploma;Back To Work;Displaced Worker;English Learner or Bilingual Job

BAKIT WORKFORCELINK?

DIVERSE NA EKONOMIA PARA SA DIVERSE NA LUNGSOD