EMPLOYER


Workforce

Ang pagpili ng trabahador mula sa aming mga kandidato ay kasing-dali ng

1

Mag-sign Up

Kumpletuhin ang profile at pagpaparehistro

2

Mag-post ng Trabaho

I-post ang Iyong Trabaho

3

Hire

Interview a candidate and hire

Mga resources para sa mga Employer

Ang Office of Economic and Workforce Development ay tumutulong sa mga employer ng San Francisco sa pag-akit, paglaki at pagpapanatili ng diverse na mga trabahador. Ang aming Business Services team ay nagbibigay ng mga serbisyo at suporta upang matiyak ang pangmatagalang kasaganaan ng mga manggagawa at employer sa San Francisco. Nagbibigay kami sa mga kumpanya ng pipeline ng mga trabahador, tulong sa pagpili ng mga trabahador na libre, at assiste sa pag-taguyod ng mga trabaho sa libu-libong mga naghahanap ng trabaho at sa higit sa 120 ng mga samahan ng mga manggagawa sa buong San Francisco.

Ang First Source Hiring Program ay nag-aatas na gamitin ng mga developer, kontratista, at employer ang mga pagsusumikap na may mabuting layunin tungil sa pagtanggap sa trabaho sa mga residente ng San Francisco na nakakaranas ng kahirapan para sa mga entry-level na posisyon sa mga naaangkop na proyekto.

Business and Economic Development

Pagpapaunlad ng Negosyo at Ekonomiya

Ang San Francisco ay kilala sa inobasyon at dibersidad nito. Kaya nakatuon kami sa pagpapalago ng kasaganaan kasama ang matatag at maunlad na ekonomiya. Kami ay handang tumulong para sa pagsisimula, panatiliin, at pagpapalago ng inyong negosyo.

Workforce Development

Kaunlaran ng Manggagawa

Hinahanda, sinasanay, at kinokonekta namin ang mga San Franciscan sa matatatag na trabaho at malalakas na karera sa maraming sektor. Ang bawat isa ay nararapat sa oportunidad na umunlad. Alamin kung paano namin pinapareha ang lokal na talento sa mga lokal na employer.

Vibrant Neighborhoods

Masisiglang Kapitbahayan

Kami ay nagpapalakas at nag-i-invest sa mga negosyo, nonprofit, tindahan, organisasyong pangkomunidad, pangkomersyong distrito, at pampublikong espasyo upang bumuo ng kapasidad ng komunidad at lumikha ng malulusog at masisiglang kapitbahayan.

DIVERSE NA EKONOMIA PARA SA DIVERSE NA LUNGSOD