EMPLOYER


Workforce

Ang pagpili ng trabahador mula sa aming mga kandidato ay kasing-dali ng

1

Mag-sign Up

Kumpletuhin ang profile at pagpaparehistro

2

Mag-post ng Trabaho

I-post ang Iyong Trabaho

3

Hire

Interview a candidate and hire

Mga resources para sa mga Employer

The Office of Economic and Workforce Development assists San Francisco employers in attracting, growing and retaining a diverse workforce. Our Employer Services team provides support services to ensure the long-term prosperity of both workers and employers in San Francisco. We provide employers a pipeline to talented candidates, access to recruitment resources at no cost, and assistance in promoting jobs to thousands of job seekers and to over 120 workforce organizations throughout San Francisco.

Ang First Source Hiring Program ay nag-aatas na gamitin ng mga developer, kontratista, at employer ang mga pagsusumikap na may mabuting layunin tungil sa pagtanggap sa trabaho sa mga residente ng San Francisco na nakakaranas ng kahirapan para sa mga entry-level na posisyon sa mga naaangkop na proyekto.

Business and Economic Development

Pagpapaunlad ng Negosyo at Ekonomiya

Ang San Francisco ay kilala sa inobasyon at dibersidad nito. Kaya nakatuon kami sa pagpapalago ng kasaganaan kasama ang matatag at maunlad na ekonomiya. Kami ay handang tumulong para sa pagsisimula, panatiliin, at pagpapalago ng inyong negosyo.

Workforce Development

Kaunlaran ng Manggagawa

Hinahanda, sinasanay, at kinokonekta namin ang mga San Franciscan sa matatatag na trabaho at malalakas na karera sa maraming sektor. Ang bawat isa ay nararapat sa oportunidad na umunlad. Alamin kung paano namin pinapareha ang lokal na talento sa mga lokal na employer.

Vibrant Neighborhoods

Masisiglang Kapitbahayan

Kami ay nagpapalakas at nag-i-invest sa mga negosyo, nonprofit, tindahan, organisasyong pangkomunidad, pangkomersyong distrito, at pampublikong espasyo upang bumuo ng kapasidad ng komunidad at lumikha ng malulusog at masisiglang kapitbahayan.

DIVERSE NA EKONOMIA PARA SA DIVERSE NA LUNGSOD