NAGHAHANAP NG TRABAHO

Workforce

Ang pag-a-apply para sa trabaho ay kasing-dali ng

1

Mag-sign Up

Kumpletuhin ang profile at pagpaparehistro

2

Maghanap

Hanapin ang perpektong trabaho

3

Mag-apply

Isumite ang iyong aplikasyon

Mga resurces para sa mga Naghahanap ng Trabaho

Ang Workforce Development Division (Dibisyon sa Kaunlaran ng Manggagawa) ay naghahandog ng mga programa ng pagsasanay sa trabah para sa entry level na posisyon sa mga mabilis na lumalagong industriya. Pinagsasama ng bawat sektor ng akademya ang pagpapaunlad ng kasanayan, mga serbisyong sumusuporta, pagpapaunlad sa trabaho, at pagtatalaga sa trabaho sa iba't ibang trabaho sa loob ng mga umuunlad na industriyang ito.

Construction

Konstruksyon

Ang CityBuild ay naghahandog ng 18-linggong pre-apprenticeship training program upang makapasok sa larangan ng konstruksyon.

Healthcare

Pangangalagang Pangkalusugan

Mga Serbisyo sa Pagsasanay at Trabaho sa loob ng lumalagong Industriya ng Pangangalagang Pangkalusugan ng San Francisco.

Hospitality

Hospitality

Mga Serbisyo sa Pagsasanay at Trabaho sa loob ng Lumalagong Industriya ng Hospitality at Turismo ng San Francisco.

Tech

Tech

Ang TechSF ay nagkakaloob ng edukasyon, pagsasanay, at trabaho sa loob ng lumalagong industriya ng Tech ng San Francisco.

DIVERSE NA EKONOMIA PARA SA DIVERSE NA LUNGSOD