NHÀ TUYỂN DỤNG


Workforce

Tuyển dụng từ các ứng cử viên của chúng tôi dễ dàng như

1

Đăng Ký

Hoàn tất hồ sơ và đăng ký

2

Đăng một vị trí tuyển dụng

Đăng vị trí tuyển dụng của Quý Vị

3

Tuyển dụng

Interview a candidate and hire

Các nguồn việc làm có sẵn cho Nhà Tuyển Dụng

WorkforceLinkSF là một phần của chiến lược phục hồi kinh tế lớn của Thành phố nhằm xây dựng một tương lai bền vững và công bằng sau đại dịch. Bằng cách giúp các doanh nghiệp và người tìm việc địa phương dễ dàng tìm thấy nhau, San Francisco sẽ phục hồi và phát triển mạnh mẽ.

Chương trình tuyển dụng First Source yêu cầu rằng các nhà phát triển, nhà thầu, và nhà tuyển dụng đưa ra những nỗ lực thiện chí cho việc tuyển dụng những cư dân San Francisco gặp khó khăn về kinh tế cho các vị trí sơ khởi trong các dự án có thể áp dụng được.

Business and Economic Development

Phát triển Kinh Tế và Doanh Nghiệp

San Francisco nổi tiếng vì sự sáng tạo và đa dạng của nó. Đó là lý do vì sao chúng tôi tập trung vào việc phát triển sự thịnh vượng chung cùng với một nền kinh tế vững chắc và linh hoạt. Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của quý vị khởi đầu, duy trì, và phát triển.

Workforce Development

Phát triển lực lượng lao động

Chúng tôi chuẩn bị, đào tạo và đem lại cho người dân San Francisco các việc làm bền vững và sự nghiệp vững chắc trong nhiều lĩnh vực. Mọi người đều xứng đáng có được cơ hội để phát triển. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi kết nối các tài năng và nhà tuyển dụng tại địa phương.

Vibrant Neighborhoods

Khu dân cư sôi động

Chúng tôi củng cố và đầu tư vào các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, mặt tiền cửa hàng, các tổ chức cộng đồng, các khu thương mại, và các không gian công cộng để xây dựng năng lực cộng đồng và tạo ra những khu dân cư lành mạnh và sôi động

NỀN KINH TẾ ĐA DẠNG DÀNH CHO MỘT THÀNH PHỐ ĐA DẠNG