NGƯỜI TÌM VIỆC

Workforce

Nộp đơn xin việc dễ dàng như

1

Đăng Ký

Hoàn tất hồ sơ và đăng ký

2

Tìm kiếm

Tìm kiếm công việc lý tưởng

3

Nộp đơn

Nộp đơn xin việc của quý vị

Các nguồn việc làm có sẵn cho người tìm việc

Cơ quan Phát triển Lao động cung cấp các chương trình đào tạo việc làm cho vị trí sơ khởi trong các ngành có tăng trưởng nhanh. Mỗi học viện của lĩnh vực đều tích hợp việc phát triển kỹ năng, các dịch vụ hỗ trợ, phát triển nghề nghiệp, và bố trí việc làm cho một loạt nghề nghiệp trong các ngành đang nở rộ này.

Construction

Ngành xây dựng

CityBuild cung cấp chương trình đào tạo kéo dài 18 tuần trước giai đoạn học việc để tham gia vào các ngành nghề xây dựng.

Healthcare

Ngành y tế

Đào tạo và Dịch vụ Việc làm trong Ngành Y tế đang tăng trưởng của San Francisco

Hospitality

Ngành nhà hàng khách sạn

Đào tạo và Dịch vụ Việc làm trong Ngành Nhà hàng khách sạn và Du lịch đang Phát đạt của San Francisco

Tech

Ngành khoa học kỹ thuật

TechSF cung cấp giáo dục, đào tạo, và việc làm trong Ngành Khoa học kỹ thuật đang nở rộ của San Francisco

NỀN KINH TẾ ĐA DẠNG DÀNH CHO MỘT THÀNH PHỐ ĐA DẠNG